BlackBerry Torch 9810 - Kopiowanie kontaktów z karty SIM do listy kontaktów

background image

Kopiowanie kontaktów z karty SIM do listy kontaktów

W zależności od dostawcy usług bezprzewodowych oraz sieci bezprzewodowej ta funkcja może nie być obsługiwana.

1.

Na liście kontaktów naciśnij klawisz

> Książka telefoniczna na karcie SIM.

2.

Naciśnij klawisz

> Kopiuj wszystko do listy kontaktów.

Uwaga: Kontakt o numerze telefonu, który jest taki sam, jak numer telefonu kontaktu znajdujący się na liście kontaktów,
nie zostanie skopiowany z karty SIM do smartfonu BlackBerry.

Podręcznik użytkownika

Szybka pomoc

30