BlackBerry Torch 9810 - Wyświetlanie miejsca na mapie

background image

Wyświetlanie miejsca na mapie

1.

Na ekranie głównym kliknij ikonę Mapy.

2.

Naciśnij klawisz

> Znajdź lokalizację.

• Aby wyszukać interesujące miejsce, np. firmę lub punkt orientacyjny, w polu Znajdź sklep, kawiarnię itp. wpisz

informacje dotyczące tego miejsca. Zaznacz wybrane interesujące miejsce.

• Aby wyświetlić inne miejsce, w polu Znajdź adres wpisz adres. Zaznacz wybraną lokalizację.
• Aby zobaczyć miejsce, w którym przebywa kontakt, w polu Znajdź sklep, kawiarnię itp. wpisz nazwę kontaktu.

Zaznacz wybrane informacje kontaktowe.

• Aby wyświetlić ulubione miejsce, zaznacz to miejsce w sekcji Ulubione.

3.

Podręcznik użytkownika

Szybka pomoc

31

background image

Naciśnij klawisz

> Pokaż na mapie.

Jeżeli wyświetlasz lokalizację inną niż ta, w której się znajdujesz, to w celu uzyskania informacji o sposobie dotarcia do tej
lokalizacji z bieżącej lokalizacji naciśnij klawisz

> Przejdź tutaj. W celu wykonania tego zadania smartfon BlackBerry

musi mieć wewnętrzny odbiornik GPS lub być sparowany z odbiornikiem GPS obsługującym technologię Połączenia.