BlackBerry Torch 9810 - Zmiana dzwonka, powiadomień, przypomnień lub alarmów

background image

Zmiana dzwonka, powiadomień, przypomnień lub

alarmów

W dowolnym profilu dźwiękowym można zmienić dzwonek lub dźwięk powiadomienia na dźwięk z pliku audio
przechowywanego we wbudowanej pamięci multimedialnej smartfonu BlackBerry lub na karcie multimedialnej. Można
także zmienić opcje powiadomień podczas połączeń, głośności, diody LED i wibracji we wszystkich profilach. Profilu
Wszystkie alarmy wyłączone nie można edytować.

1.

Na ekranie głównym kliknij ikonę Profile dźwięków i alarmów.

2.

Kliknij Zmień dźwięki i alarmy > Dźwięki dla wybranego profilu.
• Aby zmienić dzwonek lub głośność dzwonka, kliknij opcję Telefon.
• Aby zmienić powiadomienia lub przypomnienia, rozwiń daną sekcję. Kliknij opcję.

3.

W polu Dzwonek, Dźwięk powiadomienia lub Dźwięk przypomnienia wykonaj jedną z poniższych czynności:
• Kliknij dzwonek.
• Aby użyć utworu zapisanego w smartfonie lub na karcie multimedialnej, kliknij opcję Cała muzyka. Znajdź i kliknij

utwór.

• Aby użyć nagranej notatki głosowej, kliknij opcję Wszystkie notatki głosowe. Znajdź i kliknij notatkę głosową.
• Aby użyć wgranego alarmu, kliknij opcję Wszystkie alarmy. Znajdź i kliknij alarm.

4.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Informacje pokrewne

Nie mogę zmienić ustawienia liczby dzwonków w smartfonie,

90

Dodawanie lub usuwanie alarmu kontaktu,

172

Dodawanie lub usuwanie własnych profili dźwiękowych,

171

Ikony profili dźwięków i alarmów,

170