BlackBerry Torch 9810 - Porady: aktualizowanie oprogramowania

background image

Porady: aktualizowanie oprogramowania

Aktualne wersje oprogramowania BlackBerry Device Software oraz BlackBerry Desktop Software są udostępniane
regularnie, a samej aktualizacji można dokonać z poziomu komputera lub smartfonu. Firma Research In Motion zaleca
regularne tworzenie i zapisywanie w komputerze kopii zapasowej danych, zwłaszcza przed dokonaniem aktualizacji
jakiegokolwiek oprogramowania. Przechowywanie w komputerze aktualnego pliku kopii zapasowej pozwala na odzyskanie
danych w przypadku utraty, kradzieży lub uszkodzenia smartfona.

Sprawdzanie dostępności zaktualizowanej wersji
oprogramowania BlackBerry Device Software możliwej do
pobrania za pośrednictwem sieci,

W zależności od modelu smartfona ta funkcja może nie być
obsługiwana. Na ekranie głównym lub w folderze kliknij
ikonę Opcje. Kliknij Urządzenie > Aktualizacje
oprogramowania.

Aktualizacja oprogramowania BlackBerry Device Software z
komputera,

Korzystając z komputera, przejdź na stronę

www.blackberry.com/update

. Kliknij polecenie Sprawdź

aktualizacje. Podłącz smartfon do komputera.

Ustawianie opcji automatycznego sprawdzania dostępności
aktualizacji w oprogramowaniu BlackBerry Desktop
Software ,

Instrukcje można znaleźć w pomocy programu BlackBerry
Desktop Software.

Aktualizowanie oprogramowania BlackBerry Desktop
Software ,

Odwiedź stronę

www.blackberry.com/desktopsoftware

.

Podręcznik użytkownika

Szybka pomoc

34