BlackBerry Torch 9810 - Skróty: multimedia

background image

Skróty: multimedia

W zależności od języka wprowadzania tekstu niektóre skróty klawiszowe mogą być niedostęne.

Pliki dźwiękowe i wideo

Wstrzymanie odtwarzania pliku dźwiękowego lub wideo

Naciśnij klawisz

znajdujący się na górze smartfonu

BlackBerry.

Wznowienie odtwarzania pliku dźwiękowego lub wideo

Ponownie naciśnij klawisz

.

Odtwarzanie następnego pliku dźwiękowego

Naciśnij i przytrzymaj klawisz zwiększania głośności po
prawej stronie smartfonu.

Odtwarzanie poprzedniego pliku dźwiękowego

Naciśnij i przytrzymaj klawisz zmniejszania głośności po
prawej stronie smartfonu.

Włączanie funkcji wzmocnienia dźwięku podczas
korzystania ze słuchawek

Naciśnij i przytrzymaj klawisz zwiększania głośności do
momentu, aż włączy się wzmocnienie dźwięku.

Obrazy

Powiększenie

Naciśnij klawisz I.

Zmniejszenie

Naciśnij klawisz O

Przewijanie do góry

Naciśnij klawisz 2.

Przewijanie na dół

Naciśnij klawisz 8.

Przewijanie w prawo

Naciśnij klawisz 6.

Przewijanie w lewo

Naciśnij klawisz 4.

Obrót

Naciśnij klawisz L

Podręcznik użytkownika

Szybka pomoc

42

background image

Aparat i kamera wideo

Przybliżenie obrazu przed zrobieniem zdjęcia lub
nagraniem filmu

Naciśnij klawisz zwiększania głośności.

Oddalenie obrazu przed zrobieniem zdjęcia lub nagraniem
filmu

Naciśnij klawisz zmniejszania głośności.

Zrobienie zdjęcia

Naciśnij klawisz szybkiej obsługi z prawej strony smartfonu.