BlackBerry Torch 9810 - Wskazówki: Szybkie wykonywanie zadań

background image

Wskazówki: Szybkie wykonywanie zadań

Aby uzyskać pełne instrukcje, kliknij łącza w sekcji Powiązane informacje u dołu.

Uzyskiwanie dostępu do często używanych opcji, takich jak
ustawianie budzika, wyświetlanie powiadomień oraz
włączanie/wyłączanie połączeń sieciowych.

Zaznacz i kliknij odpowiednie obszary u góry ekranu
głównego.

Wyświetlenie wszystkich aplikacji i folderów na ekranie
głównym lub zminimalizowanie panelu i wyświetlenie
tapety.

Na pasku nawigacji kliknij opcję Wszystkie.

Przełączenie się do innej aplikacji.

Naciśnij i przytrzymaj klawisz

. Kliknij aplikację.

Uwaga: Poprzednia aplikacja wciąż może działać w tle.

Otwieranie aplikacji klawiszem szybkiej obsługi.

Naciśnij klawisz szybkiej obsługi znajdujący się z boku
smartfonu BlackBerry.
Uwaga: Możesz samodzielnie określić, która aplikacja
będzie otwierana naciśnięciem tego klawisza.

Korzystanie z pasków narzędzi.

Paski narzędzi są dostępne w większości aplikacji i są
wyświetlane u dołu ekranu. Na przykład klikając ikony
umieszczone na pasku narzędzi na liście wiadomości,
możesz szybko przeszukać tę listę, utworzyć wiadomość e-
mail lub usunąć wybraną wiadomość. Aby wyświetlić opis
ikony na pasku narzędzi, dotknij i przytrzymaj tę ikonę.

Korzystanie z wyskakujących okien menu.

Wyskakujące okna menu zawierają typowe czynności i są
wyświetlane na środku ekranu. Na przykład możesz
skorzystać z wyskakującego okna menu w otwartej
wiadomości, aby zarchiwizować lub przesłać dalej tę
wiadomość albo na nią odpowiedzieć. Aby otworzyć
wyskakujące okno menu, dotknij i przytrzymaj ekran lub
naciśnij i przytrzymaj trackpad. Aby wybrać polecenie,
wskaż ikonę lub kliknij trackpad.

Przełączanie się do paneli Ulubione, Multimedia,
Pobierane pliki i Najczęstsze

Na ekranie głównym na pasku nawigacji zaznacz opcję
Wszystkie i przesuń palcem po trackpadzie w lewą lub
prawą stronę.

Podręcznik użytkownika

Szybka pomoc

35

background image

Dodawanie aplikacji do panelu Ulubione

Zaznacz aplikację na ekranie głównym lub w folderze.
Naciśnij i przytrzymaj klawisz

> Oznacz jako

Ulubione.

Zmiana opcji ekranu głównego (np. tapety).

Na ekranie głównym naciśnij klawisz

> Opcje.

Odbieranie połączenia, włączanie podświetlenia lub
odblokowanie ekranu.

Rozsuwanie telefonu.

Informacje pokrewne

Zmiana funkcji, która jest uruchamiana po rozpoczęciu pisania na ekranie głównym,

26

Przypisywanie aplikacji do klawisza szybkiej obsługi,

239

Pozostawienie aplikacji działającej w tle i przełączenie do innej aplikacji,

264