BlackBerry Torch 9810 - Wskazówki: Wydłużanie czasu pracy baterii

background image

Wskazówki: Wydłużanie czasu pracy baterii

Zamykaj aplikacje, z których już nie korzystasz.

W aplikacji naciśnij klawisz

i kliknij opcję Zamknij

lub Wyjdź.

Włącz tryb oszczędzania baterii.

Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.
Kliknij Urządzenie > Tryb oszczędzania baterii. Zaznacz
pole Włącz tryb oszczędzania baterii, gdy bateria ma
niski poziom energii.

Wyłącz połączenia sieciowe, z których nie korzystasz.

Na ekranie głównym kliknij obszar połączeń w górnej
części ekranu lub ikonę Zarządzanie połączeniami.Kliknij
połączenie sieciowe, aby usunąć zaznaczenie pola
wyboru.

Jeśli twój smartfon BlackBerry obsługuje technologię Wi-Fi,
będąc na obszarze o słabym zasięgu sygnału telefonii
komórkowej możesz skorzystać z połączenia Wi-Fi.

Na ekranie głównym kliknij obszar połączeń w górnej
części ekranu lub ikonę Zarządzanie połączeniami.
Zaznacz pole wyboru Wi-Fi.

Konfigurowanie smartfonu tak, aby włączał się i wyłączał
automatycznie.

Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.
Kliknij Urządzenie > Autom. włączanie/wyłączanie.

Zamknij nieużywane karty przeglądarki.

W przeglądarce naciśnij klawisz

> Karty. Zaznacz

kartę i kliknij ikonę .

Wyłącz usługi oparte na lokalizacji, gdy z nich nie korzystasz. Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.

Kliknij Urządzenie > Ustawienia lokalizacji. Wyłącz
wszelkie opcje, z których nie korzystasz.

Podręcznik użytkownika

Szybka pomoc

36

background image

Ustaw krótszy czas podświetlenia i zmniejsz jego jasność.

Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.
Kliknij Wyświetl > Ekran.

Zmień powiadomienia wibracyjne na powiadomienia
dźwiękowe lub powiadomienia diodą sygnalizacyjną LED,
zmniejsz poziom głośności powiadomień dźwiękowych lub
wybierz krótszy dzwonek.

Na ekranie głównym kliknij ikonę Profile dźwięków i
alarmów.Kliknij opcję Zmień dźwięki i alarmy.

Usuwanie poprzedniej wiadomości z odpowiedzi.

Odpowiadając na wiadomość, naciśnij klawisz

>

Usuń oryginalny tekst.

Zmień częstotliwość odświeżania aplikacji podkastów lub
kanałów społecznościowych.

Aplikacje podkastów i kanałów społecznościowych co jakiś
czas odświeżają zawartość. W niektórych aplikacjach
można zmniejszyć częstotliwość tego odświeżania. Więcej
informacji na ten temat można znaleźć w pomocy
programu.

Jeżeli smartfon jest wyposażony w lampę błyskową, należy ją
wyłączyć.

Na ekranie głównym kliknij ikonę Aparat. Klikaj ikonę
lampy błyskowej umieszczoną u dołu ekranu, aż pojawi się
wskaźnik lampa błyskowa wyłączona.

Utrzymuj połączenia akumulatora w czystości.

Co kilka miesięcy za pomocą bawełnianego wacika lub
suchej szmatki czyść metalowe styki akumulatora i
smartfonu.

Sprawdzanie dostępności aktualizacji oprogramowania
urządzenia

Kliknij kolejno ikonę Opcje > Urządzenie > Aktualizacje
oprogramowania.