BlackBerry Torch 9810 - Dostępność funkcji

background image

Dostępność funkcji

Na dostępność funkcji w smartfonie BlackBerry wpływają następujące elementy. Opisywane funkcje należy traktować

wyłącznie jako przykłady. Nie są to wszystkie funkcje, które mogą być dostępne w danym smartfonie.

Model smartfonu

Dostępność takich funkcji, jak GPS, aparat lub kamera wideo bądź też połączenia sieciowe zależy od modelu smartfonu.
Specyfikacje funkcji poszczególnych modeli smartfonów można znaleźć pod adresem

www.blackberry.com/go/devices

.

Podręcznik użytkownika

Szybka pomoc

26

background image

Plan usług bezprzewodowych i dostawca usług bezprzewodowych

Zakupu lub zmiany planu taryfowego usług bezprzewodowych należy dokonać za pośrednictwem operatora. Funkcje takie,
jak wysyłanie i odbieranie wiadomości tekstowych, usługi zależne od lokalizacji oraz niektóre funkcje telefoniczne zależą od
oferty danego dostawcy usług bezprzewodowych.
Plan taryfowy usług bezprzewodowych do obsługi funkcji telefonicznych i funkcji głosowych jest wymagany w celu
korzystania z aplikacji Telefon oraz wysyłania i odbierania wiadomości tekstowych. Plan taryfowy usług bezprzewodowych
do obsługi danych jest wymagany w celu korzystania z przeglądarki oraz komunikatorów, a także w celu wysyłania i
odbierania wiadomości e-mail oraz wiadomości PIN. Możliwość i sposób pobierania aplikacji mogą zależeć od planu
taryfowego usług bezprzewodowych.
Informacje o planie taryfowym można uzyskać od dostawcy usług bezprzewodowych.

BlackBerry Internet Service i BlackBerry Enterprise Server

Posiadając już plan taryfowy do obsługi danych, należy skonfigurować adres e-mail lub konto komunikatora internetowego
w celu wysyłania i odbierania wiadomości e-mail, korzystania z komunikatora oraz używania pewnych funkcji przeglądarki.
Adresy e-mail lub konta komunikatorów skonfigurowane przez indywidualnych użytkowników zostają powiązane z usługą
BlackBerry Internet Service.
W przypadku użytkowników biznesowych konto poczty e-mail zostaje powiązane przez administratora z programem
BlackBerry Enterprise Server. Opcje i funkcje dostępne w smartfonie oraz możliwość dodawania i aktualizowania aplikacji
mogą być zależne od ustawień wprowadzonych przez administratora. Zasady IT skonfigurowane przez administratora
możesz wyświetlić w opcjach zabezpieczeń smartfonu.

Sieć bezprzewodowa

Sieć bezprzewodowa, do której podłączony jest smartfon, może mieć wpływ na dostępność niektórych funkcji. W
zależności od dostawcy usług bezprzewodowych oraz opcji roamingu dostępne mogą być różne sieci bezprzewodowe.
Niektóre z nich mogą nie obsługiwać funkcji, takich jak blokowanie połączeń, przekazywanie połączeń lub transmisja
informacji sieciowych. Więcej informacji na ten temat można uzyskać u dostawcy usług bezprzewodowych.

Region

W zależności od regionu dostępna może być opcja dodawania oraz aktualizacji aplikacji za pośrednictwem sklepu
BlackBerry App World. Aplikacje można także pobierać ze strony WWW lub za pośrednictwem aplikacji. Dostępność
poszczególnych aplikacji zależy od regionu.
Informacje pokrewne

Gdzie znaleźć więcej informacji,

28

BlackBerry Device Software,

273

Sprawdzanie, z którymi sieciami bezprzewodowymi łączy się smartfon,

277

Podręcznik użytkownika

Szybka pomoc

27