BlackBerry Torch 9810 - Gdzie znaleźć więcej informacji

background image

Gdzie znaleźć więcej informacji

• Pomoc w smartfonie: Znajdź szczegółowe instrukcje w podręczniku użytkownika smartfonu BlackBerry. Kliknij Pomoc

na ekranie głównym lub w menu aplikacji.

www.blackberry.com/support

: Narzędzie BlackBerry Answers, społecznościowe fora pomocy BlackBerry i dużo, dużo

więcej.

www.discoverblackberry.com

: Oprogramowanie, aplikacje i akcesoria dla smartfonów.

• Adres strony internetowej dostawcy usług bezprzewodowych: Informacje o sieci bezprzewodowej i planie taryfowym

usług bezprzewodowych.