BlackBerry Torch 9810 - Ikony aplikacji

background image

Ikony aplikacji

Dostęp do aplikacji uzyskuje się za pomocą ikon i folderów na ekranie głównym. Początkowo ekran główny wyświetla ikony
tylko niektórych dostępnych aplikacji. Aby wyświetlić więcej ikon aplikacji na ekranie głównym, kliknij Wszystkie.
W zależności od modelu smartfonu BlackBerry, a także administratora i dostawcy usług bezprzewodowych, niektóre
aplikacje mogą być niedostępne. Niektóre aplikacje można pobrać za pośrednictwem sklepu BlackBerry App World.
Aby zapoznać się z pełną instrukcją dotyczącą ikon, odwiedź stronę

www.blackberry.com/docs/smartphones

. Kliknij

posiadany model smartfonu, a następnie opcję Przewodnik po ikonach.

Konfiguracja

Konfiguracja

Aktywacja
Aktywacja służbowego adresu e-mail przy użyciu
serwera BlackBerry Enterprise Server.

Opcje

Włączanie i blokada

Blokada z hasłem

Wyłącz całkowicie

Wiadomości

Wiadomości

Zapisane wiadomości

Dodany adres e-mail

Dodany służbowy adres e-mail

Podręcznik użytkownika

Szybka pomoc

17

background image

Wiadomości tekstowe

Komunikator

Folder Komunikator
W tym folderze mogą się pojawić niektóre
aplikacje, w tym te, które pobrano.

BBM

Windows Live Messenger dla smartfonów
BlackBerry

Usługa Komunikator AOL dla smartfonów
BlackBerry

GoogleTalk dla smartfonów BlackBerry

Yahoo dla smartfonów BlackBerry

Aplikacje

Przeglądarka

Zarządzanie połączeniami

Mapy

Pomoc

Ochrona haseł

Wybieranie głosowe

Folder Aplikacje
W tym folderze mogą się pojawić niektóre
aplikacje, w tym te, które pobrano.

Multimedia

Folder Multimedia

Wideo

Obrazy

Muzyka

Dzwonki

Notatki głosowe

Podręcznik użytkownika

Szybka pomoc

18

background image

Aparat

Rejestrator wideo

Rejest. not. głos.

Podkasty

Osobisty organizator

Kontakty

Kalendarz

Zadania

Notatnik

Zegar

Kalkulator

Pliki

Szybkie dokumenty

Pliki

Sieci społecznościowe i zakupy przez telefon

BlackBerry App World

Kanały społecznościowe

Facebook dla smartfonów BlackBerry

Twitter dla smartfonów BlackBerry

Aktualizacja oprogramowania BlackBerry Device Software

Dostępna jest aktualizacja oprogramowania
BlackBerry Device Software.

Trwa pobieranie aktualizacji oprogramowania dla
smartfonu BlackBerry Device Software.

Aktualizacja oprogramowania dla smartfonu
BlackBerry Device Software jest gotowa do
zainstalowania.

Aktualizacja oprogramowania dla smartfonu
BlackBerry Device Software została zatrzymana.

Podręcznik użytkownika

Szybka pomoc

19

background image

Dźwięki i alarmy

Profil Normalny

Profil Tylko połączenia telefoniczne

Profil Głośno

Profil Własny

Profil Średnio

profilu Cicho

profilu Tylko wibracja

profilu Wszystkie alarmy wyłączone

Gry

Folder Gry
W tym folderze mogą się pojawić niektóre
aplikacje, w tym te, które pobrano.

BrickBreaker

Word Mole