BlackBerry Torch 9810 - Nowości w BlackBerry 7.1

background image

Nowości w BlackBerry 7.1

BlackBerry 7.1 wzbogaca wrażenia klientów BlackBerry dzięki nowym funkcjom i innowacyjnym aplikacjom.

Dzwonienie za pośrednictwem Wi-Fi

Jeśli dostawca sieci bezprzewodowych obsługuje dzwonienie za pomocą sieci Wi-Fi i jesteś abonentem tej usługi, możesz
wykonywać i odbierać połączenia za pośrednictwem Wi-Fi. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz

Dzwonienie za pomocą

sieci Wi-Fi

.

Tryb mobilnego punktu aktywnego

Po włączeniu trybu mobilnego punktu aktywnego smartfonu można używać jako mobilnego punktu aktywnego, dzięki
czemu inne urządzenia obsługujące Wi-Fi będą mogły korzystać z połączenia z siecią bezprzewodową twojego smartfonu.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz

Tryb mobilnego punktu aktywnego

.

Zanim zaczniesz korzystać ze smartfonu w trybie mobilnego punktu aktywnego, należy zapoznać się z najnowszymi
informacjami o bezpieczeństwie i danymi technicznymi dostępnymi pod adresem

www.blackberry.com/docs/smartphones

.

Kontrola rodzicielska

Funkcja kontroli rodzicielskiej ma zapewnić większą kontrolę nad sposobami wykorzystania smartfonu BlackBerry. Dzięki
kontroli rodzicielskiej można blokować materiały, włączać i wyłączać funkcje, decydować, jakie rodzaje komunikacji są
dostępne. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz

Włączenie kontroli rodzicielskiej

.

Podręcznik użytkownika

Szybka pomoc

11

background image

Publiczne wiadomości ostrzegawcze

Jeśli dostawca usług bezprzewodowych lub organizacja używają publicznego systemu ostrzegawczego, użytkownik może
odbierać w swoim smartfonie publiczne ostrzeżenia, na przykład o warunkach pogodowych lub wiadomości alertu Amber.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz

Publiczne systemy ostrzegawcze

.

Nowości w BlackBerry 7

W wydaniu BlackBerry dodano rozmaite nowe funkcje i usługi, a także ulepszenia istniejących funkcji.

BlackBerry ID

Identyfikator BlackBerry ID składa się z adresu e-mail i hasła i zapewnia ci wygodny dostęp do produktów i usług
BlackBerry. Po utworzeniu BlackBerry ID możesz zalogować się do dowolnego produktu BlackBerry obsługującego
BlackBerry ID. Na przykład, korzystając z BlackBerry ID możesz zarządzać aplikacjami pobranymi ze sklepu BlackBerry
App World i zachować pobrane aplikacje po zmianie smartfonów. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz

BlackBerry ID

.

Wyszukiwanie z obsługą głosu

Szukasz czegoś? Teraz za pomocą głosu możesz przeszukiwać pomoc, kontakty, dokumenty, zdjęcia, filmy i inne materiały
w smartfonie oraz w Internecie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz

Wyszukiwanie elementu za pomocą wyszukiwania z

obsługą głosu

.

Zmiana wyglądu ekranu głównego

Zmień wygląd ekranu głównego, usuwając panele, z których nie korzystasz regularnie, a także ukrywając ikony na
wybranych lub wszystkich panelach. Więcej informacji można znaleźć w

Pokazywanie lub ukrywanie panelu ekranu

głównego

i

Wyświetlanie, ukrywanie lub znajdowanie ikony aplikacji

.

Aplikacja Kompas

W prosty sposób określ swoje położenie w stosunku do biegunów magnetycznych Ziemi lub do prawdziwej północy.
Kompas przydaje się również w aplikacjach opartych na lokalizacji (takich, jak aplikacja Mapy), pozwalając znaleźć
kierunek w oparciu o współrzędne. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz

Kompas

.

Podręcznik użytkownika

Szybka pomoc

12

background image

Bezdotykowe odbieranie rozmów

Nie potrzebujesz pomocy rąk, aby odebrać telefon, jeśli korzystasz z zestawu słuchawkowego obsługującego Bluetooth

®

lub zwykłego zestawu słuchawkowego! Możesz ustawić smartfon tak, by automatycznie odbierał połączenia po 5
sekundach. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz

Zmiana sposobu odbierania połączeń za pośrednictwem zestawu

słuchawkowego

.

Usprawnienia technologii Bluetooth

Można wysyłać wiele zdjęć naraz, korzystając z technologii Bluetooth. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz

Wysyłanie pliku

.

W wygodny sposób możesz wysyłać i odbierać wizytówki (zwane również Bluetooth), korzystając z technologii vCard, i
zapisywać odebrane wizytówki na liście kontaktów smartfonu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz

Wysyłanie kart

kontaktów za pomocą technologii Bluetooth

.

Usprawnienia funkcji wideo

Możliwość nagrywania i odtwarzania filmów w formacie HD (720 x 1280). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz

Zmiana

rozmiaru i formatu filmu

.

Można nagrywać i odtwarzać filmy w pełnej rozdzielczości ekranu, zarówno w pionie, jak i w poziomie.

Usprawnienia obrazów

Po obróceniu obrazu w formacie JPEG lub PNG zostanie on zapisany automatycznie w widoku obróconym.
Możliwość sortowania obrazów od najnowszych do najstarszych i w drugą stronę. Pozwala to oglądać pokaz slajdów w
kolejności zrobienia zdjęć.
Zdjęcia w pokazie slajdów można teraz oglądać z efektami przejścia, takimi jak przesuwanie, powiększanie i najeżdżanie.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz

Zmiana opcji pokazu slajdów

.