BlackBerry Torch 9810 - Dodawanie skrótu do ekranu głównego lub panelu Ulubione

background image

Dodawanie skrótu do ekranu głównego lub panelu Ulubione

Można dodać skrót zapewniający szybki dostęp do takich elementów, jak często odwiedzane strony internetowe, kontakty,
aplikacje, pliki, kanały podkastów albo kategorie multimediów.

1.

Odwiedź stronę internetową lub zaznacz element, do którego chcesz utworzyć skrót.

2.

Naciśnij klawisz

> Dodaj do ekranu głównego.

• Aby zmienić nazwę skrótu, wpisz nową nazwę.
• Aby zmienić miejsce, w którym pojawi się skrót, zmień ustawienie pola Lokalizacja.
• Aby dodać skrót do panelu Ulubione, zaznacz pole wyboru Oznacz jako ulubione.

3.

Kliknij przycisk Dodaj.