BlackBerry Torch 9810 - Użycie obrazu jako tapety w smartfonie

background image

Użycie obrazu jako tapety w smartfonie

1.

Na ekranie głównym kliknij kolejno ikony Multimedia > Zdjęcia.

2.

Znajdź obraz.

3.

Podręcznik użytkownika

Szybka pomoc

23

background image

Naciśnij klawisz

> Ustaw jako tapetę.

Informacje pokrewne

Zmienił się wygląd ekranu,

250