BlackBerry Torch 9810 - Zmiana funkcji, która jest uruchamiana po rozpoczęciu pisania na ekranie głównym

background image

Zmiana funkcji, która jest uruchamiana po rozpoczęciu pisania na

ekranie głównym

Zanim zaczniesz: W zależności od języka wprowadzania tekstu uruchamianie aplikacji za pomocą klawiszy skrótów może
nie być możliwe.

1.

Na ekranie głównym naciśnij klawisz

> Opcje.

• Aby rozpocząć wyszukiwanie w smartfonie BlackBerry lub w Internecie po rozpoczęciu pisania na ekranie

głównym, zmień ustawienie w polu Uruchom wpisując na Wyszukiwanie ogólne.

• Aby uruchomić aplikacje po naciśnięciu klawiszy skrótów, zmień ustawienie w polu Uruchom wpisując na Skróty

aplikacji.

2.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.