BlackBerry Torch 9810 - Zmiana miejsca, w którym pojawiają się pobrane aplikacje

background image

Zmiana miejsca, w którym pojawiają się pobrane aplikacje

Aby móc łatwiej odnaleźć pobrane aplikacje, można wybrać konkretny folder, w którym mają się pojawiać — w tym foldery
tworzone przez użytkownika.

1.

Na ekranie głównym naciśnij klawisz

> Opcje.

2.

Zmień ustawienia w polu Folder pobierania.

3.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.