BlackBerry Torch 9810 - Ważne klawisze

background image

Ważne klawisze

Klawisze na przedzie smartfonu BlackBerry

Trackpad

• Przesuwaj palcem, aby poruszać się po ekranie.
• Naciśnij (kliknij), aby wybrać element.
• Naciśnij i przytrzymaj, aby wyświetlić wyskakujące okno menu.

Podręcznik użytkownika

Szybka pomoc

14

background image

Klawisze na przedzie smartfonu BlackBerry

Menu

• Otwieranie menu.
• Wybieranie zaznaczonego elementu menu.
• Naciśnij i przytrzymaj, aby szybko przełączać między aplikacjami.

Escape

• Powrót do poprzedniego ekranu.
• Zamykanie menu.

Wyślij

• Nawiązywanie połączenia.
• Odbieranie połączenia.

End/zasilania

• Zakończenie rozmowy.
• Powrót do ekranu głównego.
• Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć/wyłączyć smartfon

BlackBerry.

Klawisze na górze smartfonu.

blokady

Zablokowanie/odblokowanie ekranu.

Wyciszenie

• Wyciszanie połączenia.
• Wyciszenie dźwięku.

Klawisze po prawej stronie smartfonu

Głośność

• Zmiana głośności
• Naciśnij i przytrzymaj , aby odtworzyć następny lub poprzedni plik

multimedialny.

• Naciśnij, aby przybliżyć lub oddalić przed zrobieniem zdjęcia lub

rozpoczęciem nagrywania filmu.

Prawy klawisz szybkiej
obsługi

• Uruchom aparat, jeśli jest obsługiwany. Aby wykonać zdjęcie,

naciśnij ponownie klawisz szybkiej obsługi.

• Można zmienić czynność przypisaną do tego klawisza.

Podręcznik użytkownika

Szybka pomoc

15

background image

Klawiatura

Shift

Wpisywanie wielkich liter.

ALT

Korzystając z ekranowej klawiatury dotykowej, wpisz symbol lub
liczbę.

ALT

Korzystając z klawiatury sprzętowej, wpisz alternatywny znak
klawisza.

Symbol

Na klawiaturze fizycznej otwórz listę symboli.

Backspace/Delete

Usunięcie poprzedniego znaku lub wybranego elementu.

Wpisz

Wybór elementu.

Tryb głośnomówiący

Włączanie/wyłączanie trybu głośnomówiącego w trakcie rozmowy.