BlackBerry Torch 9810 - Ekran wyłącza się

background image

Ekran wyłącza się

Kiedy smartfon BlackBerry pozostaje przez pewien czas nieużywany, ekran jest wygaszany. Ma to na celu ograniczenie
zużycia energii akumulatora. Możesz wydłużyć czas trwania podświettenia, gdy nie używasz smartfonu.
Aby włączyć ekran, wystarczy kliknąć pokrętło lub nacisnąć dowolny klawisz.
Informacje pokrewne

Ustawianie opcji podświetlenia,

245