BlackBerry Torch 9810 - Mój smartfon nie dzwoni ani nie wibruje, gdy nadchodzi połączenie albo wiadomość

background image

Mój smartfon nie dzwoni ani nie wibruje, gdy

nadchodzi połączenie albo wiadomość

Spróbuj wykonać następujące czynności:

Podręcznik użytkownika

Szybka pomoc

45

background image

• Na ekranie głównym kliknij ikonę Profile dźwięków i alarmów.Upewnij się, że profil nie jest ustawiony na Wszystkie

alarmy wyłączone lub Wyciszony.

• Jeśli utworzono alarmy o kontaktach, na ekranie głównym kliknij ikonę Profile dźwięków i alarmów. Kliknij polecenie

Zmień dźwięki i alarmy > Dźwięki kontaktów. Kliknij alarm kontaktu. Kliknij opcję Telefon lub Wiadomości. Sprawdź,
czy w polu Głośność nie jest ustawiona opcja Wyciszony, a w polu Wibracja opcja Wył.