BlackBerry Torch 9810 - Nie można wysyłać wiadomości

background image

Nie można wysyłać wiadomości

Spróbuj wykonać następujące czynności:

• Upewnij się, że smartfon BlackBerry jest połączony z siecią bezprzewodową.
• Jeśli nie widać opcji menu służącej do wysyłania wiadomości, sprawdź, czy w ustawieniach kontaktu dodano jego adres

e-mail, kod PIN lub numer telefonu.

Podręcznik użytkownika

Szybka pomoc

44

background image

• Jeśli adres e-mail został utworzony lub dodany do smartfonu za pośrednictwem ekranu konfiguracji adresu e-mail

dostępnego w aplikacji konfiguracji, upewnij się, że do smartfonu wpłynęła wiadomość aktywacyjna wysłana z usługi
BlackBerry Internet Service. Jeśli wiadomość aktywacyjna jeszcze nie dotarła (może to nieco potrwać), otwórz ekran
konfiguracji adresu e-mail w aplikacji konfiguracji i wyślij z niego do smartfonu rejestr usług.

• Jeśli z systemu obsługującego sieć bezprzewodową nie wpłynęła do urządzenia wiadomość rejestracyjna, zarejestruj

smartfon. Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.Kliknij kolejno Urządzenie > Zaawansowane
ustawienia systemu > Tablica routingu hosta. Naciśnij klawisz

> Zarejestruj teraz.

• Wygeneruj klucz szyfrowania.
• Upewnij się, że usługa danych jest włączona.
• Ponownie wyślij wiadomość.

Informacje pokrewne

Generowanie klucza szyfrowania,

343

Edycja lub usunięcie kontaktów,

206

Włączanie/wyłączanie usługi danych i ustawianie opcji roamingu,

279

Opcje filtrów poczty e-mail,

107

Ponowne wysyłanie wiadomości,

104

Wskaźniki zasięgu sieci bezprzewodowej,

282

Włączanie, wyłączanie lub sprawdzanie stanu połączeń sieciowych,

278

Ponowne wysyłanie wiadomości,

104