BlackBerry Torch 9810 - Nie mogę przeprowadzić sparowania z urządzeniem obsługującym technologię Bluetooth

background image

Nie mogę przeprowadzić sparowania z urządzeniem

obsługującym technologię Bluetooth

Spróbuj wykonać następujące czynności:

• Upewnij się, że smartfon BlackBerry może współpracować z urządzeniem obsługującym technologię Połączenia.

Więcej informacji na ten temat znajduje się w dokumentacji dołączonej do urządzenia obsługującego technologię
Bluetooth.

• Jeśli nie znasz hasła do urządzenia obsługującego technologię Bluetooth, poszukaj go w dokumentacji urządzenia

Bluetooth.

• Jeśli smartfon nie wykrywa urządzenia obsługującego technologię Bluetooth, które chcesz z nim sparować, spróbuj na

chwilę przełączyć smartfon na tryb „do wykrycia”. Większość zestawów samochodowych musi raczej wykryć smartfon
niż smartfon zestaw samochodowy. Na ekranie głównym kliknij obszar połączeń w górnej części ekranu lub ikonę
Zarządzanie połączeniami.Kliknij Sieci i połączenia > Połączenia Bluetooth. Kliknij Dodaj nowe urządzenie. Kliknij
opcję Nasłuchuj.Urządzenia obsługujące technologię Bluetooth mogą wykrywać twój smartfon przez dwie minuty.

• Wyłącz szyfrowanie połączeń Bluetooth między smartfonem a urządzeniem obsługującym technologię Bluetooth. Na

ekranie głównym kliknij obszar połączeń w górnej części ekranu lub ikonę Zarządzanie połączeniami.Kliknij Sieci i
połączenia > Połączenia Bluetooth. Zaznacz urządzenie obsługujące technologię Bluetooth. Naciśnij klawisz

>

Właściwości urządzenia. Usuń zaznaczenie pola wyboru Szyfrowanie. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Informacje pokrewne

Co zrobić, aby smartfon był wykrywalny,

303