BlackBerry Torch 9810 - Nie mogę wykonywać lub odbierać połączeń

background image

Nie mogę wykonywać lub odbierać połączeń

Spróbuj wykonać następujące czynności:

• Upewnij się, że smartfon BlackBerry jest połączony z siecią bezprzewodową.
• Sprawdź, czy w skład twojego planu taryfowego usług bezprzewodowych wchodzi obsługa funkcji telefonicznych i

głosowych.

• Jeśli nie możesz wykonywać połączeń i włączony jest tryb wybierania tylko określonych numerów, upewnij się, że numer

telefonu kontaktu znajduje się na liście łączenia się tylko z określonymi numerami, lub wyłącz ten tryb.

• Jeśli podróżujesz po innym kraju i nie zmieniłeś opcji inteligentnego wybierania, wybierz pełen numer telefonu kontaktu

wraz z numerem kierunkowym kraju oraz strefy.

• Jeżeli nie możesz odbierać połączeń, sprawdź, czy funkcje blokowania połączeń i przekazywania połączeń są

wyłączone.

• Posiadany smartfon lub karta SIM może obsługiwać kilka numerów telefonów, nawet jeśli posiadasz tylko jeden numer

telefonu. Upewnij się, czy twój numer telefonu został skonfigurowany jako numer aktywny.

• Jeśli posiadasz kilka numerów telefonu skojarzonych ze smartfonem, to upewnij się, że numer, z którego chcesz

wykonywać i odbierać połączenia, został skonfigurowany jako numer aktywny.

• Jeśli używasz swojego numeru telefonu BlackBerry MVS Client, upewnij się, że obsługa BlackBerry MVS Client została

włączona.

• Jeśli używasz swojego numeru telefonu BlackBerry MVS Client, upewnij się że smartfon został zarejestrowany w

systemie BlackBerry Mobile Voice System. Na ekranie głównym naciśnij klawisz

. Naciśnij klawisz

. Kliknij

Opcje. Kliknij opcję BlackBerry MVS Client. Naciśnij klawisz

. Kliknij polecenie Zarejestruj teraz. Jeśli nie widać

opcji menu Zarejestruj teraz lub jeśli rejestracja nie powiodła się, skontaktuj się z usługodawcą. Jeśli rejestracja nie
została zakończona, odczekaj chwilę i następnie spróbuj ponownie.

Podręcznik użytkownika

Szybka pomoc

43

background image

• Jeśli zostało ustawione przekazywanie połączeń dla numeru telefonu dostarczonego przez dostawcę usług

bezprzewodowych, połączenia przychodzące pod numer telefonu BlackBerry MVS Client będą również przekazywane.
Aby odbierać połączenia wykonywane na numer telefonu BlackBerry MVS Client, wyłącz funkcję przekazywania
połączeń.

Informacje pokrewne

Łączenie się tylko z określonymi numerami oraz inteligentne wybieranie,

76

Połączenia oczekujące, przekazywanie połączeń i blokowanie połączeń,

74

Zmiana aktywnego numeru telefonu,

82