BlackBerry Torch 9810 - Nie odbieram wiadomości

background image

Nie odbieram wiadomości

Spróbuj wykonać następujące czynności:

• Upewnij się, że smartfon BlackBerry jest połączony z siecią bezprzewodową. Jeśli znajdujesz się poza zasięgiem sieci

bezprzewodowej, wiadomości powinny dotrzeć do telefonu wkrótce po tym, gdy ponownie znajdziesz się w zasięgu
sieci.

• Zresetuj smartfon. Połącz się z siecią i spróbuj ponownie.
• Jeśli adres e-mail został utworzony lub dodany do smartfonu za pośrednictwem ekranu konfiguracji adresu e-mail

dostępnego w aplikacji konfiguracji, upewnij się, że do smartfonu wpłynęła wiadomość aktywacyjna wysłana z usługi
BlackBerry Internet Service. Jeśli wiadomość aktywacyjna jeszcze nie dotarła (może to nieco potrwać), otwórz ekran
konfiguracji adresu e-mail w aplikacji konfiguracji i wyślij z niego do smartfonu rejestr usług.

• Jeśli z systemu obsługującego sieć bezprzewodową nie wpłynęła do urządzenia wiadomość rejestracyjna, zarejestruj

smartfon. Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.Kliknij kolejno Urządzenie > Zaawansowane
ustawienia systemu > Tablica routingu hosta. Naciśnij klawisz

> Zarejestruj teraz.

• Upewnij się, że usługa danych jest włączona.
• Jeśli korzystasz z filtrów poczty e-mail, upewnij się, że ich opcje są poprawnie skonfigurowane.
• Sprawdź, czy jest włączone przekazywanie wiadomości e-mail i czy zostały zaznaczone wszystkie foldery wiadomości e-

mail, łącznie z folderem skrzynki odbiorczej, z których chcesz odbierać wiadomości e-mail.

• Sprawdź, czy smartfon nie blokuje wiadomości. Więcej informacji na ten temat można uzyskać u administratora.

Informacje pokrewne

Zmiana, nadawanie priorytetu lub usunięcie filtrów poczty e-mail,

109