BlackBerry Torch 9810 - Łączenie z urządzeniem obsługującym technologię Bluetooth

background image

Łączenie z urządzeniem obsługującym technologię

Bluetooth

Zanim zaczniesz: Przed połączeniem się z urządzeniem obsługującym technologię Bluetooth

®

musisz najpierw sparować z

nim swój smartfon BlackBerry. Więcej informacji na temat przygotowania urządzenia obsługującego technologię Bluetooth
do parowania można znaleźć w dokumentacji urządzenia Bluetooth.

1.

Na ekranie głównym kliknij obszar połączeń w górnej części ekranu lub ikonę Zarządzanie połączeniami.

2.

Kliknij Sieci i połączenia > Połączenia Bluetooth > Dodaj nowe urządzenie > Wyszukaj.

3.

Kliknij urządzenie obsługujące technologię Bluetooth.

4.

W razie potrzeby wykonaj jedną z następujących czynności:
• Jeżeli urządzenie obsługujące technologię Bluetooth nie ma klawiatury (np. bezprzewodowy zestaw

słuchawkowy), w smartfonie BlackBerry wpisz hasło parowania, które znajduje się na urządzeniu Bluetooth lub

jest zawarte w dokumentacji dostarczonej z tym urządzeniem Bluetooth. Hasło jest najczęściej ciągiem cyfr lub

kombinacją liter i cyfr.

• Jeżeli urządzenie obsługujące technologię Bluetooth ma klawiaturę (np. laptop), wpisz wybrane przez siebie hasło

parowania w obu urządzeniach.

Informacje pokrewne

Włączanie i wyłączanie technologii Bluetooth,

299

Nie mogę przeprowadzić sparowania z urządzeniem obsługującym technologię Bluetooth,

47

Nie mogę udostępnić danych kontaktów sparowanemu urządzeniu obsługującemu technologię Bluetooth,

310