BlackBerry Torch 9810 - Ograniczanie połączeń wychodzących

background image

Ograniczanie połączeń wychodzących

1.

Na ekranie głównym kliknij obszar połączeń w górnej części ekranu lub ikonę Zarządzanie połączeniami.

2.

Kliknij Sieci i połączenia > Połączenia Bluetooth.

3.

Naciśnij klawisz

> Opcje.

Podręcznik użytkownika

Technologia Bluetooth

305

background image

4.

W polu Zezwalaj na połączenia wychodzące wybierz opcję Nigdy lub Przy wyłączonej blokadzie.

5.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.