BlackBerry Torch 9810 - Profile Bluetooth

background image

Profile Bluetooth

W zależności od modelu smartfonu BlackBerry i sieci bezprzewodowej niektóre profile mogą nie być obsługiwane.

Opcja

Opis

Profil źródła dźwięku
(A2DP)

Profil ten umożliwia przesyłanie dźwięku ze smartfonu BlackBerry do urządzeń , które obsługują
dźwięk stereo, takich jak zestawy słuchawkowe, głośniki i zestawy samochodowe.

Profil pilota zdalnego
sterowania A/V
(AVRCP)

Profil ten umożliwia wykorzystanie przycisków zestawu słuchawkowego Bluetooth do wykonywania
różnych czynności, takich jak regulowanie głośności i odtwarzanie następnego lub poprzedniego
pliku multimedialnego w smartfonie BlackBerry.

Przesyłanie danych

Usługa ta umożliwia podłączenie do smartfonu BlackBerry urządzeń Bluetooth, które obsługują
przesyłanie danych, takich jak pliki multimedialne.

Łączność z
komputerem

Usługa ta umożliwia podłączenie do smartfonu BlackBerry komputera obsługującego Bluetooth,
na którym działa oprogramowanie BlackBerry Desktop Software, pozwalając zsynchronizować
dane organizatora.

Profil telefonicznego
połączenia
sieciowego (DUN)

Profil ten umożliwia wykorzystanie smartfonu BlackBerry jako modemu, jeśli jest on podłączony do
komputera obsługującego technologię Bluetooth.

Podręcznik użytkownika

Technologia Bluetooth

303

background image

Opcja

Opis

Profil zestawu
głośnomówiącego
(HFP)

Profil ten umożliwia podłączenie do smartfonu BlackBerry zestawów słuchawkowych Bluetooth
oraz zestawów samochodowych, które obsługują profil zestawu głośnomówiącego.

Profil zestawu
słuchawkowego
(HSP)

Profil ten umożliwia podłączenie do smartfonu BlackBerry zestawów słuchawkowych Bluetooth,
które obsługują profil zestawu słuchawkowego.

Profil dostępu do
wiadomości (MAP)

Profil ten umożliwia wykorzystanie zestawu samochodowego obsługującego technologię Bluetooth
w połączeniu ze smartfonem BlackBerry w celu powiadamiania użytkownika o nowych
wiadomościach. Ułatwia także odczytywanie, usuwanie, przeglądanie, tworzenie i wysyłanie
wiadomości.

Profil portu
szeregowego

Profil ten umożliwia podłączenie do urządzenia BlackBerry urządzeń Bluetooth, które obsługują
łączność z komputerem, obejście bezprzewodowe oraz przesyłanie danych.

Dostęp SIM

Jeżeli Twój smartfon BlackBerry wykorzystuje kartę SIM, profil ten umożliwia wykorzystanie
zestawu samochodowego obsługującego technologię Bluetooth do kontrolowania karty SIM
smartfonu BlackBerry, by można było wykonywać i odbierać połączenia przy użyciu tego zestawu.
Gdy funkcja ta jest wykorzystywana, usługi danych (przeglądarka, wiadomości e-mail, PIN i MMS)
nie są dostępne w smartfonie, natomiast usługi telefoniczne dostępne są tylko poprzez zestaw
samochodowy. Przed użyciem tej funkcji konieczne może być wprowadzenie 16-cyfrowego kodu
alfanumerycznego wygenerowanego przez zestaw samochodowy dla smartfonu BlackBerry.

Obejście
bezprzewodowe

Usługa ta umożliwia podłączenie do urządzenia BlackBerry komputera obsługującego technologię
Bluetooth, na którym zainstalowane jest oprogramowanie BlackBerry Desktop Software
umożliwiające wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail oraz synchronizowanie danych bez
korzystania z sieci bezprzewodowej. Aby można było korzystać z tej usługi, konto e-mail musi
wykorzystywać serwer BlackBerry Enterprise Server.