BlackBerry Torch 9810 - Szyfrowanie danych wysyłanych i odbieranych przy użyciu technologii Bluetooth

background image

Szyfrowanie danych wysyłanych i odbieranych przy użyciu technologii

Bluetooth

Zanim zaczniesz: Aby można było wykonać tę czynność, połączone urządzenie obsługujące technologię Bluetooth

®

musi

obsługiwać funkcję szyfrowania danych.

1.

Na ekranie głównym kliknij obszar połączeń w górnej części ekranu lub ikonę Zarządzanie połączeniami.

2.

Kliknij Sieci i połączenia > Połączenia Bluetooth.

3.

Naciśnij klawisz

> Opcje.

4.

Zaznacz pole wyboru Szyfrowanie.

5.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.