BlackBerry Torch 9810 - Ustawianie typów wiadomości, o jakich informuje zestaw samochodowy obsługujący technologię Bluetooth

background image

Ustawianie typów wiadomości, o jakich informuje zestaw samochodowy

obsługujący technologię Bluetooth

Zanim zaczniesz: Aby móc wykonać to zadanie, zestaw samochodowy obsługujący technologię Bluetooth

®

musi

obsługiwać profil dostępu do wiadomości (Message Access Profile – MAP).
Więcej informacji na temat wykorzystywania technologii Bluetooth w samochodzie można znaleźć w dokumentacji zestawu
samochodowego.

1.

Na ekranie głównym kliknij obszar połączeń w górnej części ekranu lub ikonę Zarządzanie połączeniami.

2.

Kliknij Sieci i połączenia > Połączenia Bluetooth.

3.

Naciśnij klawisz

> Opcje MAP.

4.

Zaznacz pola wyboru obok żądanych typów wiadomości.