BlackBerry Torch 9810 - Wyłączanie automatycznego ponownego łączenia się z urządzeniami obsługującymi technologię Bluetooth

background image

Wyłączanie automatycznego ponownego łączenia się z urządzeniami

obsługującymi technologię Bluetooth

Domyślnie po włączeniu smartfon BlackBerry próbuje połączyć się z ostatnio używanym urządzeniem obsługującym
technologię Bluetooth

®

.

1.

Na ekranie głównym kliknij obszar połączeń w górnej części ekranu lub ikonę Zarządzanie połączeniami.

2.

Kliknij Sieci i połączenia > Połączenia Bluetooth.

3.

Naciśnij klawisz

> Opcje.

4.

Usuń zaznaczenie pola Połącz przy włączaniu.

5.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Podręcznik użytkownika

Technologia Bluetooth

307