BlackBerry Torch 9810 - Wyłączanie lub włączanie powiadomienia o połączeniu Bluetooth

background image

Wyłączanie lub włączanie powiadomienia o połączeniu Bluetooth

1.

Na ekranie głównym kliknij obszar połączeń w górnej części ekranu lub ikonę Zarządzanie połączeniami.

2.

Kliknij Sieci i połączenia > Połączenia Bluetooth.

3.

Naciśnij klawisz

> Opcje.

• Aby wyłączyć powiadamianie o połączeniu Połączenia, usuń zaznaczenie pola wyboru Dioda LED sygnalizacji

połączenia.

• Aby włączyć powiadamianie o połączeniu Bluetooth, zaznacz pole wyboru Dioda LED sygnalizacji połączenia.

4.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.