BlackBerry Torch 9810 - Wyłączanie profilu Bluetooth

background image

Wyłączanie profilu Bluetooth

1.

Na ekranie głównym kliknij obszar połączeń w górnej części ekranu lub ikonę Zarządzanie połączeniami.

2.

Kliknij Sieci i połączenia > Połączenia Bluetooth.

3.

Naciśnij klawisz

> Opcje.

4.

W sekcji Usługi usuń zaznaczenie pola wyboru obok jednego lub wielu profili Bluetooth

®

.

5.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Informacje pokrewne

Profile Bluetooth,

303

Podręcznik użytkownika

Technologia Bluetooth

304

background image

Ustawianie kontaktów udostępnianych zestawowi samochodowemu

obsługującemu technologię Bluetooth

1.

Na ekranie głównym kliknij obszar połączeń w górnej części ekranu lub ikonę Zarządzanie połączeniami.

2.

Kliknij Sieci i połączenia > Połączenia Bluetooth.

3.

Naciśnij klawisz

> Opcje.

• Aby wyłączyć udostępnianie kontaktów smartfonu BlackBerry urządzeniu obsługującemu technologię

Połączenia, w polu Przesyłanie kontaktów kliknij Wyłączony.

• Aby smartfon udostępniał wszystkie kontakty urządzeniu obsługującemu technologię Bluetooth, w polu

Przesyłanie kontaktów kliknij Wszystkie.

• Aby smartfon udostępniał tylko kontakty, z którymi ostatnio się łączyłeś, w polu Przesyłanie kontaktów kliknij

Lista bieżąca.

• Aby smartfon udostępniał tylko kontakty z co najmniej jednej kategorii, w polu Przesyłanie kontaktów kliknij

Wybrane. Aby wybrać udostępniane kategorie, kliknij Edytuj. Zaznacz pole wyboru obok każdej kategorii, którą

chcesz udostępnić.

Informacje pokrewne