BlackBerry Torch 9810 - Zapobieganie udostępnianiu kontaktów przez smartfon innym urządzeniom obsługującym technologię Bluetooth

background image

Zapobieganie udostępnianiu kontaktów przez smartfon innym

urządzeniom obsługującym technologię Bluetooth

1.

Na ekranie głównym kliknij obszar połączeń w górnej części ekranu lub ikonę Zarządzanie połączeniami.

2.

Kliknij Sieci i połączenia > Połączenia Bluetooth.

3.

Naciśnij klawisz

> Opcje.

4.

Zmień pole Przesyłanie kontaktów.

5.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Aby smartfon BlackBerry udostępniał kontakty innym urządzeniom obsługującym technologię Bluetooth, w polu
Przesyłanie kontaktów wybierz opcję Wszystkie.

Informacje pokrewne

Tworzenie kategorii dla kontaktów, zadań lub notatek,

209