BlackBerry Torch 9810 - Przełączanie się w trakcie rozmowy na połączone urządzenie obsługujące technologię Bluetooth

background image

Nie mogę przeprowadzić sparowania z urządzeniem obsługującym technologię Bluetooth,

47

Przełączanie się w trakcie rozmowy na połączone

urządzenie obsługujące technologię Bluetooth

Zanim zaczniesz: Aby można było wykonać tę czynność, obsługa technologii Bluetooth musi być włączona.

Podczas połączenia naciśnij klawisz

> Aktywacja <urządzenia Bluetooth>.

Informacje pokrewne

Włączanie i wyłączanie technologii Bluetooth,

299

Udostępnianie kontaktów sparowanemu zestawowi

samochodowemu obsługującemu technologię

Bluetooth

1.

Na ekranie głównym kliknij obszar połączeń w górnej części ekranu lub ikonę Zarządzanie połączeniami.

2.

Kliknij Sieci i połączenia > Połączenia Bluetooth.

3.

Zaznacz zestaw samochodowy obsługujący technologię Bluetooth

®

.

4.

Naciśnij klawisz

> Przesyłanie kontaktów.

Informacje pokrewne

Nie mogę udostępnić danych kontaktów sparowanemu urządzeniu obsługującemu technologię Bluetooth,

310

Tracę połączenie z zestawem samochodowym obsługującym technologię Bluetooth,

310