BlackBerry Torch 9810 - Włączanie i wyłączanie technologii Bluetooth

background image

Włączanie i wyłączanie technologii Bluetooth

Jeśli próbujesz wykonać jakąś czynność przy użyciu technologii Połączenia, może zostać wyświetlony monit o włączenie
technologii Bluetooth.

Na ekranie głównym kliknij obszar połączeń w górnej części ekranu lub ikonę Zarządzanie połączeniami.
• Aby włączyć technologię Bluetooth zaznacz pole wyboru Bluetooth.
• Aby wyłączyć technologię Bluetooth, usuń zaznaczenie pola Bluetooth.

Podręcznik użytkownika

Technologia Bluetooth

299