BlackBerry Torch 9810 - Nie mogę wysyłać ani odbierać plików

background image

Nie mogę wysyłać ani odbierać plików

Jeżeli próbujesz wysłać plik jako załącznik, smartfon BlackBerry musi być powiązany z kontem poczty elektronicznej
korzystającym z usługi BlackBerry Internet Service albo z programem BlackBerry Enterprise Server obsługującym tę
funkcję. Więcej informacji na ten temat można uzyskać u dostawcy usług bezprzewodowych lub administratora.
Jeżeli twoje konto poczty elektronicznej korzysta z programu BlackBerry Enterprise Server, twoja firma może nie pozwalać
na wykorzystanie niektórych jego funkcji lub blokować wysyłanie i odbieranie plików. Więcej informacji na temat funkcji
dostępnych w smartfonie można uzyskać od administratora.
Spróbuj wykonać następujące czynności:

• Upewnij się, że plik, który próbujesz wysłać lub odebrać, jest w formacie obsługiwanym przez smartfony BlackBerry.
• Upewnij się, że plik, który próbujesz wysłać, jest plikiem dodanym do smartfonu i nie jest chroniony przez prawa

autorskie ani DRM.

• Jeżeli próbujesz wysłać lub odebrać plik z określonej aplikacji, upewnij się, że jest ona zainstalowana w twoim

smartfonie.

• Jeżeli nie możesz znaleźć wysłanego do ciebie pliku, sprawdź folder odpowiadający danemu typowi pliku. Pliki wysłane

do twojego smartfonu są zapisywane w folderze odpowiadającym ich typowi. Przykładowo, jeśli odebrałeś zdjęcie, jest
ono zapisywane w folderze ze zdjęciami znajdującym się w twoim smartfonie lub na karcie multimedialnej, w zależności
od ustawień smartfonu.