BlackBerry Torch 9810 - Nie mogę znaleźć plików przesłanych za pośrednictwem połączenia Bluetooth

background image

Nie mogę znaleźć plików przesłanych za

pośrednictwem połączenia Bluetooth

Domyślnie pliki przesyłane na smartfon BlackBerry za pośrednictwem połączenia Połączenia są zapisywane w folderze
odpowiadającym typowi przesłanego pliku.
Informacje pokrewne

Wyszukiwanie pliku zapisanego w smartfonie,

142

Podręcznik użytkownika

Technologia Bluetooth

309

background image

Tracę połączenie z zestawem samochodowym

obsługującym technologię Bluetooth

Spróbuj wykonać następujące czynności:

• Upewnij się, że zestaw samochodowy korzysta z najnowszej wersji dostępnego oprogramowania. Informacje o wersji

oprogramowania zestawu samochodowego obsługującego technologię Połączenia można znaleźć w dokumentacji
dołączonej do zestawu samochodowego.

• Umieść smartfon BlackBerry w innym miejscu w samochodzie lub skieruj go w inną stronę. Położenie anteny

BlackBerry smartfonu Bluetooth w stosunku do położenia anteny Bluetooth zestawu samochodowego może mieć
wpływ na połączenie Bluetooth.

Nie mogę udostępnić danych kontaktów

sparowanemu urządzeniu obsługującemu technologię

Bluetooth

Spróbuj wykonać następujące czynności:

• Upewnij się, że obsługa technologii Bluetooth

®

jest włączona.

• Upewnij się, że smartfon BlackBerry jest sparowany z urządzeniem obsługującym technologię Bluetooth.
• Przejdź do okna opcji technologii Bluetooth i upewnij się, że w polu Przesyłanie kontaktów nie jest zaznaczona opcja

Wyłączone.

• Upewnij się, że urządzenie Bluetooth, z którym jest połączone urządzenie BlackBerry, obsługuje profil Tryb

głośnomówiący lub profil Przesyłanie obiektów. Więcej informacji o obsługiwanych profilach można znaleźć w
dokumentacji dołączonej do urządzenia obsługującego technologię Bluetooth.

Informacje pokrewne

Włączanie i wyłączanie technologii Bluetooth,

299