BlackBerry Torch 9810 - Uzyskiwanie informacji o położeniu z GPS

background image

Uzyskiwanie informacji o położeniu z GPS

Zanim zaczniesz: W zależności od dostawcy usług bezprzewodowych oraz sieci bezprzewodowej ta funkcja może nie być
obsługiwana.W celu wykonania tego zadania smartfon BlackBerry musi mieć wewnętrzny odbiornik GPS lub być sparowany
z odbiornikiem GPS obsługującym technologię Bluetooth.

1.

Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.

2.

Kliknij Urządzenie > Ustawienia lokalizacji.

3.

Naciśnij klawisz

> Odświeżanie lokalizacji.

Podręcznik użytkownika

Technologia GPS

253

background image

Zostaną wyświetlone współrzędne długości i szerokości geograficznej dla bieżącej lokalizacji.