BlackBerry Torch 9810 - Włączanie technologii GPS

background image

Włączanie technologii GPS

Zanim zaczniesz: W zależności od modelu smartfonu BlackBerry i sieci bezprzewodowej ta funkcja może nie być
obsługiwana.
Uwaga: Opcje GPS pojawiające się w smartfonie mogą różnić się nieco od opcji widocznych w tym zadaniu.

Podręcznik użytkownika

Technologia GPS

252

background image

1.

Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.

2.

Kliknij Urządzenie > Ustawienia lokalizacji.

3.

W polu Usługi lokalizacyjne zaznacz opcję Lokalizowanie włączone.

4.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Aby wyłączyć technologię GPS, w polu Usługi lokalizacyjne zaznacz opcję Lokalizowanie wyłączone.