BlackBerry Torch 9810 - Wyłączanie pomocy w ustalaniu położenia lub danych lokalizacji

background image

Wyłączanie pomocy w ustalaniu położenia lub danych

lokalizacji

Pomoc w ustalaniu położenia i dane lokalizacji, jeśli są dostępne dla smartfonu BlackBerry, zwiększają wydajność
technologii GPS. Jednak ze względu na to, że funkcje te wykorzystują sieć bezprzewodową, mogą wzrosnąć opłaty za usługi
danych. By uniknąć tych opłat, można wyłączyć pomoc w ustalaniu położenia i korzystanie z danych lokalizacji, jednak
uzyskiwanie informacji o położeniu z GPS może wówczas trwać dłużej. Aby uzyskać więcej informacji na temat opłat za
usługi danych, skontaktuj się z dostawcą usług bezprzewodowych.

1.

Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.

2.

Kliknij Urządzenie > Ustawienia lokalizacji.
• Aby wyłączyć pomoc w ustalaniu położenia, w sekcji Pomoc w ustalaniu położenia zmień wartość pola

Ustawienie na Wyłączona.

• Aby wyłączyć pomoc w ustalaniu położenia podczas roamingu, w sekcji Pomoc w ustalaniu położenia zmień

wartość pola Ustawienie na Wyłączona podczas roamingu.

• Aby wyłączyć dane lokalizacji, w sekcji Dane lokalizacji zmień wartość pola Ustawienie na Wyłączone.
• Aby wyłączyć dane lokalizacji podczas roamingu, w sekcji Dane lokalizacji zmień wartość pola Ustawienie na

Wyłączone podczas roamingu.

3.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.