BlackBerry Torch 9810 - Mój numer telefonu wyświetlany jest w aplikacji Telefon jako Nieznany

background image

Mój numer telefonu wyświetlany jest w aplikacji

Telefon jako Nieznany

Jeżeli twój smartfon BlackBerry korzysta z karty SIM, spróbuj zmienić numer telefonu na karcie SIM, aby zmienić sposób
wyświetlania numeru telefonu w telefonie.

1. Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.
2. Kliknij Urządzenie > Zaawansowane ustawienia systemu > Karta SIM.
3. Zaznacz numer telefonu.
4. Naciśnij klawisz

> Edytuj numer telefonu na karcie SIM.

5. Wpisz swój numer telefonu.
6. Kliknij przycisk OK.