BlackBerry Torch 9810 - Nie można nawiązywać połączeń za pomocą poleceń głosowych

background image

Nie można nawiązywać połączeń za pomocą poleceń

głosowych

Spróbuj wykonać następujące czynności:
• Upewnij się, że smartfon BlackBerry jest połączony z siecią bezprzewodową.
• Jeśli korzystasz z urządzenia obsługującego technologię Bluetooth, takiego jak samochodowy zestaw głośnomówiący

lub słuchawki bezprzewodowe, upewnij się, że urządzenie obsługujące technologię Bluetooth obsługuje tę funkcję i że

urządzenie obsługujące technologię Bluetooth jest sparowane ze smartfonem BlackBerry.

• Upewnij się, że ekran nie jest zablokowany.
• Upewnij się, że język używany do wypowiadania poleceń głosowych jest taki sam, jak język wybierania głosowego, który

został ustawiony w opcjach języka. Niektóre języki mogą nie być obsługiwane.

Informacje pokrewne

Technologia Bluetooth,

299

Zmiana języka poleceń głosowych,

94

Podręcznik użytkownika

Telefon

90