BlackBerry Torch 9810 - Nie mogę sprawdzić swojej poczty głosowej

background image

Nie mogę sprawdzić swojej poczty głosowej

Spróbuj wykonać następujące czynności:
• Jeśli ze smartfonem BlackBerry jest skojarzonych kilka numerów telefonów i próbujesz sprawdzić pocztę głosową przy

użyciu klawisza skrótu, smartfon zadzwoni na skrzynkę aktywnego numeru. Sprawdź pocztę głosową dodatkowego

numeru telefonu.

• Do sprawdzenia poczty głosowej niezbędny jest numer dostępu do poczty głosowej. Aby uzyskać numer dostępu do

poczty głosowej, skontaktuj się z dostawcą usług bezprzewodowych lub administratorem.

Informacje pokrewne

Zmiana aktywnego numeru telefonu,

82