BlackBerry Torch 9810 - Zestaw słuchawkowy wykonuje połączenia zamiast smartfonu

background image

Zestaw słuchawkowy wykonuje połączenia zamiast

smartfonu

Jeśli smartfon BlackBerry jest połączony z zestawem słuchawkowym obsługującym technologię Połączenia, to może on
automatycznie wykonywać połączenia za pomocą tego zestawu słuchawkowego obsługującego technologięBluetooth.
Spróbuj wykonać następujące czynności:

• Odłącz zestaw słuchawkowy obsługujący technologię Bluetooth od smartfonu.
• W trakcie połączenia naciśnij klawisz

i kliknij opcję Włącz słuchawkę.

Podręcznik użytkownika

Telefon

91