BlackBerry Torch 9810 - Dodawanie, zmiana lub usuwanie kontaktu z listy łączenia się z określonymi numerami

background image

Dodawanie, zmiana lub usuwanie kontaktu z listy łączenia się z

określonymi numerami

Zanim zaczniesz: Aby wykonać tę czynność, dostawca usług bezprzewodowych musi skonfigurować kartę SIM do obsługi
tej usługi oraz podać kod PIN2 karty SIM.

1.

Na ekranie głównym naciśnij klawisz

.

2.

Naciśnij klawisz

> Opcje > Lista numerów FDN.

• Aby dodać kontakt, naciśnij klawisz

> Nowy. Wpisz kod PIN2. Naciśnij klawisz

. Wpisz nazwę i

numer telefonu.

• Aby zmienić kontakt, naciśnij klawisz

> Edytuj. Zmień dane kontaktu.

• Aby usunąć kontakt, zaznacz go. Naciśnij klawisz

> Usuń.

3.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.