BlackBerry Torch 9810 - Funkcja łączenia się tylko z określonymi numerami — informacje

background image

Funkcja łączenia się tylko z określonymi numerami — informacje

Jeśli włączony jest tryb wybierania tylko określonych numerów, można się łączyć jedynie z kontaktami, które znajdują się na

liście łączenia się z określonymi numerami (na liście FDN) i z oficjalnymi numerami alarmowymi, np. 911 i 112.
Jeśli plan taryfowy usług bezprzewodowych obejmuje wysyłanie wiadomości tekstowych, do kontaktów znajdujących się na

liście łączenia się tylko z określonymi numerami (na liście FDN) można także wysyłać wiadomości tekstowe.
Aby korzystać z funkcji łączenia się tylko z określonymi numerami, dostawca usług bezprzewodowych musi skonfigurować

kartę SIM do obsługi tej usługi oraz podać kod PIN2 karty SIM. W zależności od dostawcy usług bezprzewodowych oraz

sieci bezprzewodowej ta funkcja może nie być obsługiwana.