BlackBerry Torch 9810 - Inteligentne wybieranie — informacje

background image

Inteligentne wybieranie — informacje

Dzięki funkcji inteligentnego wybierania można ustawić domyślny numer kierunkowy kraju i numer kierunkowy strefy dla

numerów telefonów w aplikacji Kontakty, dzięki czemu nie będzie konieczne wpisywanie tych numerów za każdym razem,

gdy nawiązywane jest połączenie, chyba że numer kierunkowy kraju lub numer kierunkowy strefy różni się od domyślnych

numerów kierunkowych, które zostały ustawione. Niektóre numery kierunkowe krajów nie są obsługiwane przez funkcję

inteligentnego wybierania.
W opcjach inteligentnego wybierania można również określić główny numer telefonu do firmy, do której często dzwonisz,

aby szybko połączyć się z kontaktem w firmie, wybierając tylko numer wewnętrzny tego kontaktu. Jeśli kontakty z firmy

zostaną dodane do listy kontaktów, po dodaniu ich numerów telefonów wystarczy wpisać tylko numer wewnętrzny bez

potrzeby wpisywania głównego numeru telefonu firmy.
Informacje pokrewne

Nie mogę wykonywać lub odbierać połączeń,

43