BlackBerry Torch 9810 - Ustawianie opcji dla numerów wewnętrznych

background image

Ustawianie opcji dla numerów wewnętrznych

1.

Na ekranie głównym naciśnij klawisz

.

2.

Naciśnij klawisz

> Opcje > Inteligentne wybieranie.

3.

W polu Numer wpisz główny numer telefonu firmy.

4.

W polu Odczekaj ustaw czas, po którym smartfon BlackBerry zacznie wybierać numer wewnętrzny.

5.

W polu Długość numeru wewn. ustaw domyślną długość numeru wewnętrznego.

6.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Podręcznik użytkownika

Telefon

77