BlackBerry Torch 9810 - Włączanie funkcji łączenia się tylko z określonymi numerami

background image

Włączanie funkcji łączenia się tylko z określonymi numerami

Zanim zaczniesz: Aby wykonać to zadanie, twój smartfon BlackBerry musi korzystać z karty SIM skonfigurowanej przez
dostawcę usług bezprzewodowych do korzystania z tej usługi. Dostawca powinien też przekazać ci kod PIN2 karty SIM.

1.

Na ekranie głównym naciśnij klawisz

.

2.

Naciśnij klawisz

> Opcje > Lista numerów FDN.

3.

Naciśnij klawisz

> Włącz tryb FDN.

4.

Wpisz kod PIN2.

5.

Naciśnij klawisz

na klawiaturze.

Aby wyłączyć funkcję łączenia się tylko z określonymi numerami, naciśnij klawisz

> Wyłącz tryb FDN.

Informacje pokrewne

Nie mogę wykonywać lub odbierać połączeń,

43

Podręcznik użytkownika

Telefon

76