BlackBerry Torch 9810 - Dzienniki połączeń — informacje

background image

Dzienniki połączeń — informacje

Dzienniki połączeń pojawiają się w telefonie i prezentują stan niedawnych połączeń, pokazując wskaźnik nieodebranego

połączenia, wskaźnik wykonanego połączenia lub wskaźnik odebranego połączenia. Dziennik połączeń zawiera datę

połączenia, numer telefonu oraz szacunkowy czas trwania połączenia. Więcej informacji na temat dokładnego czasu

trwania połączenia można uzyskać u dostawcy usług bezprzewodowych.
Opcja widoku listy numerów pozwala na sortowanie wyświetlania dzienników połączeń w telefonie. W zależności od

ustawienia opcji rejestrowania połączeń można także wyświetlić dzienniki połączeń w aplikacji wiadomości. W zależności

od używanej kompozycji wskaźnik nieodebranego połączenia może się także pojawić w górnej części ekranu głównego.
Do dzienników połączeń można również dodawać notatki oraz wysyłać dzienniki w wiadomościach e-mail. Jeśli dziennik nie

zostanie usunięty przez użytkownika, jest przechowywany w smartfonie BlackBerry przez 30 dni.