BlackBerry Torch 9810 - Wyświetlanie dzienników połączeń

background image

Wyświetlanie dzienników połączeń

1.

Na ekranie głównym naciśnij klawisz

.

2.

W górnej części ekranu przesuń palcem po ekranie w lewą lub prawą stronę, aby wyświetlić ekran dziennika

połączeń.

3.

Wykonaj jedną z następujących czynności:
• Aby usunąć jeden dziennik połączeń, zaznacz go.
• Aby usunąć pewien zakres dzienników połączeń, zaznacz dziennik połączeń. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift.

Przesuń palcem w górę lub w dół po trackpadzie. Zwolnij klawisz Shift.

4.

Naciśnij klawisz

> Usuń.

Podręcznik użytkownika

Telefon

80