BlackBerry Torch 9810 - Wyświetlanie i ukrywanie dzienników połączeń w aplikacji wiadomości

background image

Wyświetlanie i ukrywanie dzienników połączeń w aplikacji wiadomości

Można ustawić smartfon BlackBerry tak, aby w aplikacji wiadomości wyświetlał dzienniki połączeń, w tym połączenia
nieodebrane.

1.

Na ekranie głównym naciśnij klawisz

.

2.

Naciśnij klawisz

> Opcje > Dzienniki połączeń i listy.

• Aby wyświetlić niedawne i nieodebrane połączenia w aplikacji wiadomości, wybierz opcję Wszystkie połączenia.
• Aby ukryć dzienniki połączeń w aplikacji wiadomości, wybierz opcję Brak.

3.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.